Codekinderen | programmeren voor kinderen

De educatieve kinderwebsite WatNou? van Kennisnet Kids is gemaakt voor leerlingen van groep 4 t/m 8.

Op deze website kunnen kinderen enthousiast aan de slag met actuele thema’s die spelen in de klas. Op WatNou vinden zij interessante artikelen, leuke filmpjes, spelletjes en weetjes. Hierbij wordt een beroep gedaan op de mediavaardigheden van kinderen.

Kinderen die opgroeien in een zwaar gedigitaliseerde wereld, hebben digitale vaardigheden nodig. Met het thema ‘internet’ op de kinderwebsite WatNou? wil Kennisnet Kids kinderen stimuleren om technologie te creëren in plaats van slechts te consumeren. WatNou? laat ze proeven aan verleden, heden en toekomst van nieuwe media, internet en computers. De website is mooi vormgegeven, overzichtelijk en biedt veel leuke educatieve filmpjes, mediawijze opdrachten en interessante weetjes.

Kinderen kunnen zelfstandig en klassikaal aan de slag op WatNou. Ze krijgen tips voor een sterk wachtwoord, leren informatie uit Google te beoordelen en kunnen – al vanaf groep 3 – spelenderwijs leren programmeren met het gratis lespakket Codekinderen.